Us informem que en la sessió del Ple Municipal de 22 de gener de 2019 es van aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions exercici 2019. Així mateix, la seva convocatòria va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2019. El  termini per a poder presentar les sol·licituds d’aquestes subvencions és fins el dia 1 de març de 2019.

Per tal de poder fer aquesta sol·licitud caldrà presentar tota la documentació electrònicament a través de la plataforma e-tram

La documentació que caldrà presentar és la següent: Programa d’activitats i pressupost, seguint les pautes concretes marcades en la Fitxa de sol·licitud.

Podeu consultar tota aquesta informació, i descarregar-vos les Fitxes de Justificació i de Sol·licitud en aquest enllaç.

Subvencions per a les entitats del municipi
Etiquetat a:
%d bloggers like this: