L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues , anualment concedeix subvencions per les entitats del municipi.

Per sol·licitar aquestes subvencions cal que accediu a e-tram i cerqueu el tràmit anomenat subvencions a entitats.

Seguidament cliqueu a Empleneu la sol·licitud. En aquest punt, us demanarà que us acrediteu. Cal fer-ho amb el certificat digital. (idCAT mòbil)

Un cop acreditats podreu accedir a omplir el tràmit, en el qual caldrà que hi adjunteu aquest FORMULARI SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 2020 i la documentació que estimeu oportuna.

Podeu consultar aquí les Bases subvencions 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes comptador a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de convocatòria, com que va ser publicat amb anterioritat a l’aixecament de l’Estat d’Alarma aprovat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, el termini no s’iniciarà fins que no s’aixequi l’Estat d’Alarma citat. Tot i que el termini encara no s’hagi iniciat, les sol·licituds ja es poden presentar.

%d bloggers like this: